Strešný substrát

0905 619 122

041 700 25 03

 

E-mail: info@stresnysubstrat.sk

Web: www.agrona.sk

 

Kde nás nájdete

AGRONA, spol. s r.o.
Žitná 17
010 01 Žilina

 

stresny substrat

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@stresnysubstrat.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.