Vegetačná strecha

funkčná, vkusná a moderná

VEGETAČNÁ STRECHA

Vegetačné strechy predstavujú zeleň, ktorá chladným zastavaným oblastiam vdýchne nový život. Nesú so sebou nielen množstvo ekologických, sociálnych, či finančných výhod, taktiež majú pozitívne psychologické účinky a pomáhajú znižovať napätie a stres. A navyše, sú aktraktívne, vkusné a moderné.

Prečo sa rozhodnúť pre vegetačnú strechu?

 

Viac o našich produktoch

VEGETAČNÉ STRECHY

Vplyvom koncentrácie zástavby, či dopravy je život v mestách čoraz menej zdravý a komfortný. Obrovské betónové a asfaltové plochy totiž prehrievajú klímu v mestách, v dôsledku čoho teplý vzduch víri nečistoty a škodliviny do všetkých strán. Vegetačné strechy ponúkajú množstvo ekologických výhod, keďže zadržiavajú oxid uhličitý, zabezpečujú produkciu kyslíku, reguláciu vlhkosti, prachu, či ukladania dažďovej vody. Taktiež spoľahlivo chránia strešnú konštrukciu a jej izolačnú vrstvu pred rôznymi vplyvmi počasia.

 

Vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku